NAŠI POKOJNICI

svijea.jpg

U petak, 16. 8. 2013. preminula je Ivanka Hulejuk. Ivanka se rodila u Bosanskom Brodu, 26. 6. 1936. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana

– U petak, 16. 8. 2013. preminula je Ivanka Hulejuk. Ivanka se rodila u Bosanskom Brodu, 26. 6. 1936. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 17. 8. 2013.

– U ponedjeljak, 19. 8. 2013. preminula je Ruža Vladić. Ruža se rodila u Raškoj Gori, 7. 9. 1919. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Čulice – Raška Gora, 20. 8. 2013.

– U četvrtak, 15. 8. 2013., preminuo je Ivan Ujkašević. Ivan se rodio u Mostaru, 9. 3. 1962. Pokopan je na groblju Sutina, 23. 8. 2013.

About the Author

Leave a Reply