NAŠI POKOJNICI

svijea.jpg

U ponedjeljak, 1. srpnja 2013., preminula je Mira Vrdoljak. Mira se rodila na Bivoljem Brdu/Domanovići, 12. 4. 1944. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Bartuluša – Drinovci, 2. 7. 2013.

U ponedjeljak, 1. 7. 2013., preminula je Mira Vrdoljak. Mira se rodila na Bivoljem Brdu/Domanovići, 12. 4. 1944. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Bartuluša – Drinovci, 2. 7. 2013.
About the Author

Leave a Reply