NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpg

– U subotu, 27. 9. 2008. preminuo je Rade Pinjuh. Rade se rodio 1930. u Čerigaju – Široki Brijeg. Živio je na terenu naše župe. Ispraćaj je bio sa Bijelog brijega a pokopan je na Maslinama, 29. 9. 2008.

– U petak, 3. 10. 2008. preminuo je Pero Božić. Pero je rođen u Blizancima, 27. 4. 1939. Živio je na terenu ove župe. Ispraćen je iz mrtvačnice na Bijelom brijegu, a pokopan je na groblju u Blizancima, 4. 10. 2008.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

sakr-kerze_kreuz.jpg– U subotu, 27. 9. 2008. preminuo je Rade Pinjuh. Rade se rodio 1930. u Čerigaju – Široki Brijeg. Živio je na terenu naše župe. Ispraćaj je bio sa Bijelog brijega a pokopan je na Maslinama, 29. 9. 2008.

– U petak, 3. 10. 2008. preminuo je Pero Božić. Pero je rođen u Blizancima, 27. 4. 1939. Živio je na terenu ove župe. Ispraćen je iz mrtvačnice na Bijelom brijegu, a pokopan je na groblju u Blizancima, 4. 10. 2008.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

About the Author

Leave a Reply