NAŠI POKOJNICI

svijea.jpgU četvrtak, 11. 10. 2012. preminuo je Niko Prce. Niko se rodio na Bivoljem brdu, 14. 4. 1938. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega …

svijea.jpgU četvrtak, 11. 10. 2012. preminuo je Niko Prce. Niko se rodio na Bivoljem brdu, 14. 4. 1938. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Masline, 12. 10. 2012.

About the Author

Leave a Reply