NAŠI POKOJNICI

sakr-kerze_kreuz.jpgU ponedjeljak, 4. 8. preminula je Iva Arapović. Iva se rodila 22. 3. 1929. u Bišini. Stanovala je  na terenu naše župe, ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je u groblju Arapi-Slipčići 5. 8. 2008.

– U utorak, 12. 8. 2008. preminuo je Vinko Kos. Vinko se rodio 14. 5. 1926. u Čakovcu. Vinko je živio na terenu naše župe, ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Arapi-Slipčići, 13. 8. 2008.

– U petak, 15. 8. 2008. preminuo je Ivan-Ivica Marinović. Ivan se rodio 1930. u Ljubuškom. Ivan-Ivica je živio na terenu naše župe, ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je u Ljubuškom, 16. 8. 2008.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U ponedjeljak, 4. 8. preminula je Iva Arapović. Iva se rodila 22. 3. 1929. u Bišini. Stanovala je  na terenu naše župe, ispraćaj je bio s Bijelog brijega a pokopana je u groblju Arapi-Slipčići 5. 8. 2008.

– U utorak, 12. 8. 2008. preminuo je Vinko Kos. Vinko se rodio 14. 5. 1926. u Čakovcu. Vinko je živio na terenu naše župe, ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Arapi-Slipčići, 13. 8. 2008.

– U petak, 15. 8. 2008. preminuo je Ivan-Ivica Marinović. Ivan se rodio 1930. u Ljubuškom. Ivan-Ivica je živio na terenu naše župe, ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je u Ljubuškom, 16. 8. 2008.

About the Author

Leave a Reply