NAŠI NOVOKRŠTENICI

nin_viseslav.jpg

 U nedjelju, 26. 5. 2013. krstila se Vita Damjanović, kći Maria i Ivanke r. Raič. Vita je rođena u Mostaru, 5. 4. 2013. Kuma joj je bila Ljubica Katić. Djete je krstio don Ivan Marčić, župni vikar…

U nedjelju, 26. 5. 2013. krstila se Vita Damjanović, kći Maria i Ivanke r. Raič. Vita je rođena u Mostaru, 5. 4. 2013. Kuma joj je bila Ljubica Katić. Djete je krstio don Ivan Marčić, župni vikar.

U subotu, 1. 6. 2013. krstili su se:

Erika Malešević, kći Davida i Monije r. Ivanković. Erika je rođena 4. 1. 2013. Kuma joj je bila Ana Zrinšek.

Iva Vidović, kći Marka i Ane r. Barišić. Iva je rođena 20. 4. 2013. Kuma joj je bila Anita Drmać. Djecu je krstio don Ivan Marčić, župni vikar.

About the Author

Leave a Reply