NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Obitelj Bernardina Pandže 10, N. N. 10, Ivica Vučina 30, Agneza Rakić 20, Dragica Jeličić 10, Obitelj Slavka Škarice 50, Mirjana Grbešić 10, Obitelj Milenka Puce 50, Karlo +Franje Marić 50, Anka Šilić 10, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, Berta Dujmović 10, Marin Kordić 20.

Za Župni caritas – Kruh sv. Ante (KM): Obitelj Čuljak 80, Antonija Kordić 20, Daniela i Matko Šitum 5, Agneza Rakić 20, Zdenka Leženić 10, N. N. 10, Obitelj Bilić 20, Anica Rozić 5, Ljilja Barić 10, Vesna Ćavar 30, Mirjana Karlušić 5, Berta Dujmović 5.

Za redovinu – župne potrebe (KM): Danica Bošković 50, Šima Čarapina 50.

Klima: Berta Dujmović 10.

uskrsli.jpgZa crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Obitelj Bernardina Pandže 10, N. N. 10, Ivica Vučina 30, Agneza Rakić 20, Dragica Jeličić 10, Obitelj Slavka Škarice 50, Mirjana Grbešić 10, Obitelj Milenka Puce 50, Karlo +Franje Marić 50, Anka Šilić 10, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, Berta Dujmović 10, Marin Kordić 20.

Za Župni caritas – Kruh sv. Ante (KM): Obitelj Čuljak 80, Antonija Kordić 20, Daniela i Matko Šitum 5, Agneza Rakić 20, Zdenka Leženić 10, N. N. 10, Obitelj Bilić 20, Anica Rozić 5, Ljilja Barić 10, Vesna Ćavar 30, Mirjana Karlušić 5, Berta Dujmović 5.

Za redovinu – župne potrebe (KM): Danica Bošković 50, Šima Čarapina 50.

Klima: Berta Dujmović 10.

About the Author

Leave a Reply