NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Berislav Vlaho 10, Ob. Ćurić 30, N. N. 50, Ob. Alpeza 10, Rajka Kolobarić 100.

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Berislav Vlaho 10, Ob. Ćurić 30, N. N. 50, Ob. Alpeza 10, Rajka Kolobarić 100.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Rajka Kolobarić 20, N. N. 20, N. N. 20, Mara Pejak 20, N. N. 10.

Za župne potrebe – redovina (KM): Niko Stapić 100, Petar Primorac 100, Lea i Dominik Pervan 100, Tamara i Marko Sulić 100. (232 obitelji)

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): (35 obitelji)

Dar za crkvu sv. Marka i sv. Luke (KM): Ob. Miroslava Biletića 20, Anđa Mihalj 20, Ob. Dragić 20, N. N. 50, Ob. Alpeza 10, Ana Krtalić 10, Srećko Drinovac 100.(730 KM)
About the Author

Leave a Reply