NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob Katić 100, NN 100, OB. Živka Kordića 50, OB. Dusper 10. Za Župni Caritas – Kruh svetog Ante (KM): Dragica Gujić 20, …

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Katić 100, NN 100, Ob. Živka Kordića 50, Ob. Dusper 10.
Za Župni Caritas – Kruh Sv. Ante (KM): Dragica Gujić 20, Dragan Pranjić 20, Filomena i Darko Bencun 10, NN 100, NN 5. 
Za župne potrebe – redovina (KM): Mirjana Dragoje 30 (228 obitelji).
Za ciscenje i uređivanje crkve (KM): (35 obitelji).
Dar ZA crkvu sv. Marka i sv. Luka (KM): Ivan Groznica, Ospice 50, Dragica Jeličić 10, Ob. Čuljak 30, NN 10, Ob. Željka Vučica 100, Mara Čule 50, Ob. Katić 100. (500 KM)
Svim darovateljima iskrena hvala!
About the Author

Leave a Reply