NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ankica 10, Slavko Vujinović 50, Jakiša Alpeza 60, Branko Šoljić 120, Ob. Alpeza 10, Marija Vidović 20, Vilma Bago 10, Berta Dujmović 10, 

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ankica 10, Slavko Vujinović 50, Jakiša Alpeza 60, Branko Šoljić 120, Ob. Alpeza 10, Marija Vidović 20, Vilma Bago 10, Berta Dujmović 10, Zdenko Zovko 10, Mila Musa 50, Luca Biokšić 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Vesna Kožul 10, N. N. 10, N. N. 10, Nada Brajković 20, N. N. 10, Marinko Marić 20, Ob. Marija Dragičevića 10, Ana Boro 10, Berta Dujmović 10, N. N. 30, N. N. 20, Mila Musa 30.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Bukmir 50, Ružica Žilić 30, Ob. Žarka Rezića 50, Ob. Markić 30, Mile Novak 50, Ob. Jure Bilića 50,

Mislav Stapić 30, Iva Bulić 50, Vjekoslava Gumbarević 50, Jakiša Alpeza 80, Ob. Blage Karačića 50, Dalibor Odak 50, Vinko Brajković 50, Zdravko Buzuk 50, Marinko Marić 100, Branko Šoljić 80, Ob. Golemac 100, Lidija Delić 50, Ob. Dalibora Marića 20, Ob. Ante Tutiša 100, ob. Kvesić 50, N. N. 20, Vesna Majerski 50, Slavko Vujinović 100, Mara Čule 100, Berta Dujmović 50, Ob. Talić 50, Ob Branimira Babića 50, Mila Musa 100, Luca Bokšić 30.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Zdenko Zovko 10, Mila Musa 20. 8 obitelji = 105 KM.

Za kor (KM): Ružica Žilić 10. Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 5.195,50 KM
About the Author

Leave a Reply