NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Karla Bogdanovića 50, Ob. Miličević i Brkić 30, Ob. Marijanović 20, Mara Leto 30,

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Karla Bogdanovića 50, Ob. Miličević i Brkić 30, Ob. Marijanović 20, Mara Leto 30, Ob. Mirka Kožula 30, Dragica Jeličić 10, Mate Lovrić 10, N. N. 10, Jelena i Josip Marinčić 50, Ob. Miloš 20, Marko Bradarić 10, Ob. Dusper 10, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ob. Miličević i Brkić 20, Mirjana Grubešić 30, Rajka Kolobarić 20, Ružica Zovko 10, Ruža Stojić 10, Ob. Blažević 30, Mara Šimić 18, Milenko Blažević 20, Gordana Božić 20, N. N. 15, Ob. Dujmović 10, Ilija Krešić 30, Nada Kordić 15, Karlo Buconjić 10, N. N. 9.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ozana Kunovac 20, Ob. Miličević i Brkić 100, Marijan Stojkić 50, Ob. Karla Bogdanovića 50, N. N. 30, Ruža Soldo 50, Kata Soldo 50, Dragan Pavlović 100, Milenko Ćurić 50, Ruža Stojić 20, N. N. 10, Ob. Tonija Bandića 100, Ob. Blažević 50, Ob. Mirka Kožula 50, Mario Vučić 50, Irena Šnatinger 30, Ob. Marić 50, Mila Kovačević 100, Sanja Azinović 50, Miroslav Palameta 100, Zoran Raič 100, Draženko Marić 100, Mira Bulić 50, Ob. Marija Paponje 100, Ante Pranjić 50, Ob. Zdenka Zovke 70, Dane Rotim 50, Ilija Ljolje 150, Jozo Marić 100, N. N. 20, Jelena i Josip Marinčić 50, Ob. Gorana Miličevića 50, Marko Bradarić 50, Pero Gabrić 30, Ob. Ante Čuljka 60, Željko Bonić 50, Nikica Bevanda 200, Ilija Krešić 100, Obitelj Ivana Buceka 100, Zvonimir Jurić 30, Stjepan Bakula 50, Ante Paradžik 50, N. N. 50.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Marijan Stojkić 10, N. N. 5, Ob. Miličević i Brkić 20, 6. obitelji = 75 KM.

Za Vjesnik ( KM): Ob. Miličević i Brkić 30.

Za kor (KM): Ob. Dragić 50, Marijan Stojkić 20, Ob. Miličević i Brkić 20, Ob. Mirka Kožula 20, Ante Pranjić 20. Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 5.185,50 KM.

Svim darovateljima koji su ugradili dio sebe u ovu župu u protekloj godini i kroz petu crkvenu zapovijed – iskrena hvala!

About the Author

Leave a Reply