NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Tomo i Olga Primorac 50, N. N. 200, Slavenko Marijanović 50, Ivan (Ikan) Mikulić 10. Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): …

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Tomo i Olga Primorac 50, N. N. 200, Slavenko Marijanović 50, Ivan (Ikan) Mikulić 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): N. N. 10, Željka Vego 100, N. N. 100, Dragan Gabrić 50, Ob. Dragić 50, Ivan Mikulić 10, N. N. 50, N. N. 100, Slavenko Marijanović 20, Slavko Doko 20.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. +Vlade Šakote 100, Tomo i Olga Primorac 100, N. N. 150, Ob. Perice Čovića 100, Ob. Damira Ćorića 100, Ob. Dragić 100, Ivan (Ikan) Mikulić 30, Ob. Ivana Bulića 50, Ob. Letica 100, Slavenko Marijanović 50, Slavko Doko 50, Ob. Ivana Groznice 50, Ob. Ivana Rogića 100, N. N. 20.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): N. N. 20, Ob. +Vlade Šakote 10, Slavenko Marijanović 10. Tri obitelji = 40 KM.

Za Vjesnik ( KM): N. N. 30.

Za kor (KM): N. N. 100, Ob. + Vlade Šakote 20, Dragan Pavlović 30, Slavenko Marijanović 20. Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 5.065,50 KM.

About the Author

Leave a Reply