NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpg

 Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Tomislava Gabrića 120,Ob. Alpeza 10, Paula Azinović 50, Dragan Perić 25, 

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Tomislava Gabrića 120,Ob. Alpeza 10, Paula Azinović 50, Dragan Perić 25, Luca Jurić 20, Ivica Vučić 100, Vilma Bago 10, Damir i Nives Stjepanović 50, N. N. 50, Ante Pandža 10, Luca Jurić 20, Gordana Falak 20, Danica Palameta 50, Perica Mandić 20.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): N. N. 10, V. M. 30, N. N. 10, Ob. Drage Zovke 30, Neda 20, Ilija Marić 5, Ob. Mile Kukića 25, Ivan Tadić 10, N. N. 50, Matija Mlinarević Lončar 5, Milenko Blažević 20, Šima Džamarija 10, Dragan Zeljko 30, N. N. 10, Ob. Leko 50, Ob. Trolić 50, Luca Jurić 10, Gordana Falak 20, Danica Palameta 30, Drago Pandža 35, Ivica Vučić 100, Ivanka Lučić 20, N. N. 20.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Tomislava Gabrića 50, Damir i Nives Stjepanović 50, Ob. Mirka Rogića 50, Vlado Lukić 100, Ob. Mile Vučine 50, Paula Azinović 50, Mara Šimić 100, N. N. 50, Ob. Gojka Barbarića 80, Živko Kordić 50, Ob. Janjoš 50, Stipo Rotim 50, Marina Ćurković 50, Mario Tole 20, Gordana Falak 60, Stanko Bilić 50, Danica Palameta 50, Ivica Vučić 100, Perica Mandić 80, Vilma Bago i djeca 200, Manda Grbešić 50, Ob. Cvitanović 50, Marko Mikulić 50.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Dalibor Zovko 20, Ob. Mirka Rogića 5, N. N. 30, Ana Pavlović 10. 166 obitelji = 3.317,00 KM.

Za kor (KM): Vilma Bago 10, Damir i Nives Stjepanović 20, N. N. 20,Vlado Lukić 100, Ana Šoljić Čuljak 20. Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 4.875,50 

About the Author

Leave a Reply