NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpg

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ob. Bore Bukvića 20, Marinko Galić 10, Dario Knezović 50, N. N. 10, Marica Lasić 10, Ana Boro 10, N. N. 20, Ob. Pribičević 20,

 

 

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Bore Bukvića 50, Marinko Galić 40, Petar Anđelić 10, Jurka Vučak 40, Mladen Paponja 10, Stjepan Bakula 10, Ob. Jukanović 20, Ob. Alpeza 10, N. N. 20, Marija Vidović 10, Ob. Suljuzović 50.  

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ob. Bore Bukvića 20, Marinko Galić 10, Dario Knezović 50, N. N. 10, Marica Lasić 10, Ana Boro 10, N. N. 20, Ob. Pribičević 20, Mara Arapović 10, N. N. 10, N. N. 15, Iva Drinovac 10, Jurka Vučak 40.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Bore Bukvića 100, Marinko Galić 30, Mijo Kelava 50, N. N. 20, Ob. Zelčić 20, Miro Azinović 70, Drago Kraljević 50, Ob. Suljuzović 100.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Ob. Bore Bukvića 10, N. N. 10., Marija Vidović 10. 160 obitelji = 3.087,00 KM.

Za vjesnik (KM): N. N. 10.

Za klimu (KM): Ob. Bore Bukvića 10. 

Za kor (KM): Ob. Bore Bukvića 20, Vida Brkić 10, Ob. Suljuzović 50. Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 4.385,50 KM.

Svim darovateljima iskrena hvala!

About the Author

Leave a Reply