NAŠI DAROVATELJI

 

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM):Ob. Paponja 100, Ob. Jukanović 10, Marinko Vučina 50.

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM):
 Ob. Paponja 100, Ob. Jukanović 10, Marinko Vučina 50.
 
Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): 
Ob. Topalović 50, N. N. 10, N. N. 20, Ob. Paponja 50, Lucija Domljan 10.
 
Za župne potrebe – redovina (KM): Karlo Kozina 50.
 
Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Ob. Mile Kukuć 10.
 155 obitelji = 3.007,00 KM.
 
 Za klimu (KM): Blagica Burić 10.
 
Za kor (KM): Blagica Burić 10, Nada Kordić 10, Ob. Mire Pehara 20, Ob. Arapović 30, N. N. 50, Ob. Mile Kukić 20, Ob. Gilja 15.
 
Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 3.925,50 KM.
 
Za krov (KM): Ob. Mile Kukić 20.
 
Za zvona (KM): Mara Čule 100. 
About the Author

Leave a Reply