NAŠI DAROVATELJI

 

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Nada Bebek 50, Dragan Perić 30, Dragica Jeličić 10, Ilija Marić 30, Berta Dujmović 20.Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM):

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Nada Bebek 50, Dragan Perić 30, Dragica Jeličić 10, Ilija Marić 30, Berta Dujmović 20.
Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Marina Kožul 10, Obitelj Zovko 100, Zdravka Raić 10, Obitelj Bilić 40, Ilija Marić 40, N. N. 20, Obitelj Grle 100, N. N. 50, Berta Dujmović 10, N. N. 10, Nada Banović 10.
Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Pihać 20, Martin Perić 50, Ilija Marić 30, Nada Banović 20, Branko Vučina 100. 
Za čišćenje i uređivanje crkve (KM):Milena Krtalić 10, Ana- Marija Sulić10, N. N. 10. 153 obitelji = 2.087,00 KM.
Za klimu (KM): Berta Dujmović 10.
Za kor (KM): Dragica Jeličić 10, Nedjeljka Popović 10, Berta Dujmović 10. Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 3.660,50 KM
About the Author

Leave a Reply