NAŠI DAROVATELJI

 

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Nico Grabovac 50, Ana Elpeza 20, Luca Biokšić 10, Ob. Anđelić 10, Danica- Danijela Jurić 50, Ob. Alpeza 50, Ob. Alpeza 10.Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ljiljana Andrić 10, Zdenka Leženić 10.

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Nico Grabovac 50, Ana Elpeza 20, Luca Biokšić 10, Ob. Anđelić 10, Danica- Danijela Jurić 50, Ob. Alpeza 50, Ob. Alpeza 10.
Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ljiljana Andrić 10, Zdenka Leženić 10.
Za župne potrebe – redovina (KM): Berta Dujmović 80, Ob. Alpeza 100, Ob. Alpeza 50.
Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 149 obitelji = 2.007,00 KM.
Za župni Vjesnik (KM): Ob. Alpeza 10.
Za klimu (KM): Dragica Ostojić 10, Gojko Barbarić 10.
Za kor (KM): Ob. Alpeza 10.
Za krov (KM): Ob. Alpeza 10, Ob. Margeta 50, Ob. Alpeza 25. Iznos obnove: 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1.675,00 KM.
Za ozvučenje (KM): Ob. Alpeza 10, Ob. Margeta 50, Ob. Alpeza 25. Iznos novog ozvučenja: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1.452,00 KM. 
About the Author

Leave a Reply