NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, N. N. 10, N. N. 10, Anka Lukić 10, Dragica Jeličić 10, Milan Bago 10, Ob. Alpeza 10.

 

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, N. N. 10, N. N. 10, Anka Lukić 10, Dragica Jeličić 10, Milan Bago 10, Ob. Alpeza 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Anđa Milićević 10, Julija 10, Rajka Kolobarić 10, Nada Kordić 15, Mara Marić 10, N. N. 10, Veronika Mišić 30, N. N. 10, Ana Dragoje 10, Marica Miloš 10, N. N. 7, D. P. 20, Ob. Ćorić 10, Kata Kožul 10, Ob. Brkić-Miličević 20, N. N. 30, Zora Lovrić 20, N. N. 15, N. N. 100, Janja Gabrić 20, Ilija Ljolje 20, Jurka Vučak 30, Zdenka Blažević 10, Ivana Penava 100.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Ostojić 100, Zlatko Kljajo 50, D. Zelčić 20, Ivana i Ana Vezilić-Lukić 50, Ob. Brkić-Miličević 30, Jurka Vučak 30.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 149 obitelji = 2.007,00 KM.

Za krov (KM): Iznos obnove: 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1.590,00 KM.

Za ozvučenje (KM): Iznos novog ozvučenja: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1.367,00 KM.

 

About the Author

Leave a Reply