NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM):  N. N. 100, Srećko Mustapić 50, N. N. 100, Luca Jurić 60, Davor Šaravanja 50, Marija Vidović 30.

 

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM):  N. N. 100, Srećko Mustapić 50, N. N. 100, Luca Jurić 60, Davor Šaravanja 50, Marija Vidović 30.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Lidija Marjanović 100, Luca Jurić 15, Arijana Šuman 8.

Za župne potrebe – redovina (KM): Srećko Mustapić 50, Anđa Mihalj 50, Ivana Zovko Planinić 50, Obitelj Antuna Lučića 50.

Za Župni vjesnik (KM): N. N. 10.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 149 obitelji = 2.007,00 KM.

Za krov (KM): Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1.425,00 KM.

Za ozvučenje (KM): Ozvučenje je koštalo: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1.292,00 KM.

About the Author

Leave a Reply