NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Djeca +Ive Marjanović 100, Mladen Paponja 10, Stjepan Bakula 10, Ilija Ljolje 50, Ob. Jukanović 20, Rajka Kolobarić 100,…

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Djeca +Ive Marjanović 100, Mladen Paponja 10, Stjepan Bakula 10, Ilija Ljolje 50, Ob. Jukanović 20, Rajka Kolobarić 100, Ob. +Ivana Kordića 50, Berta Dujmović 10, Josip Brajković 50, Cvjetko Pranjić 20.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Zdravko Gilja 10, Mila Musa 30, Ob. Ilić 50, N. N. 40, N. N. 40, Rozika Kolobara 10, Ljilja Zovko 20, Luca Jurić 10, Ob. Bilić 20, N. N. 10, Ljilja Pehar 10, Ob. Koprena 20, Ob. Peko 20, Filip Soldo 20, Vesna Ćavar 20, N. N. 5, N. N. 50, Tonka Zelenika 20, V. M. 30, N. N. 5, Matea Blažević 100, Ružica Vukoja 10. …

Za župne potrebe – redovina (KM): Miro Pehar 50, Zdenka Filipović 100, Ljilja Bartel 30, Šimun Jerkić 100, Ob. +Ivana Kordića 100, Ob. Cvjetka Pranjića 50, Marija Vidović 50.

Za klimu (KM): N. N. 15.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 143 obitelji = 1.917,00 KM.

Za krov (KM): N. N. 25, Berta Dujmović 10. Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1.405,00 KM.

Za ozvučenje (KM): N. N. 25. Ozvučenje je koštalo: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1.282,00 KM.

About the Author

Leave a Reply