NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Kaljužny 30, Luca Jurić 40, Ob. Lovrić 100. Goran Grbešić 30. Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante …

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Kaljužny 30, Luca Jurić 40, Ob. Lovrić 100. Goran Grbešić 30.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ob. Brkić-Miličević 30, Marko Šunjić 20, Šima Džamarija 10, Ljuba Buntić 10, Rajka Kolobarić 20, Š. V. 10, Anđelko Karlušić 30, N. N. 20, N. N. 20, Branka Grubišić 20, Ob. Marić 30, Anđa Žarić 25, N. N. 30, Ljilja Zovko 30, Marica Lasić 30, Dragica Ostojić 30, Dragica Jeličić 20, Ob. Šutić 30.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Kaljužny 50, Katja i Sara Puzić 100, Marko Lovrić 50, Ob. Živka Kordića 100, Ob. Petra Kovačevića 100, Ob. Peko 50, Terezija Cigić 50, Ob. Bošnjak 50, Lucija Marijanović 50.

Za vjesnik (KM): N. N. 2,50.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 140 obitelji = 1.897,00 KM.

Za krov (KM): Ob. Perice Mandića 20, N. N. 2.50, Marija Nikolić 10, N. N. 10. Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1.370,00 KM.

Za ozvučenje (KM): N. N. 2,50. Ozvučenje je koštalo: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1.257,00 KM.

About the Author

Leave a Reply