NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ivano Leonardo Vrljić 10, Ante Pandža 50, Antonijo Deronjić 100, Sara Sudar 10, Ob. Ante Pehara 50, Janko Prce 20, …

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ivano Leonardo Vrljić 10, Ante Pandža 50, Antonijo Deronjić 100, Sara Sudar 10, Ob. Ante Pehara 50. Janko Prce 20, Ob. Alpeza 10, Ivanka Miletić 30, Cvija Pažin 10, Luca Biokšić 10, Ob. Ivana Bulića 20, Marijana Božić 20, Sandra Zebić 20.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): N. N. 10, Janko Prce 20, Ana Dragoje 25, Filomena Bencun 10, N. N. 20, Dragica Raspudić 20, Marica Lasić 10, Milenko Blažević 20, N. N. 10, Ante Pandža 50, Luca Jurić 20, Ob. Ante Pehara 20, Marija Nikolić 10, Janja Jurić 25, Ankica Perić 20, Ljilja Bakula 20, Dragan Perić 80.

Za župne potrebe – redovina (KM): Janko Prce 60, Ob. Mihalj 50, Marija Zeljko 30, Marijana Božić 50, Marija Skender 50, Ob. Ante Pehara 50, Ob. Zdenka Rozića 100, Ob. Mladena Jozipovića 50.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 137 obitelji = 1.874,50 KM.

Za krov (KM): Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1.327,50 KM.

Za ozvučenje (KM): Ozvučenje je koštalo: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1.254,50 KM.

About the Author

Leave a Reply