NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Luca Jurić 30, Dijana Dž. 50, Cvjetko Pranjić 20, Ob. Zdravka Vojvodića 100, Zdenko Zovko 10, Anka Lukić 10, Luca Jurić 30, …

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Luca Jurić 30, Dijana Dž. 50, Cvjetko Pranjić 20, Ob. Zdravka Vojvodića 100, Zdenko Zovko 10, Anka Lukić 10, Luca Jurić 30, Berta Dujmović 10, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, Ob. Dusper 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Iva Hrkać 10, Anđa Milićević 10, N. N. 100, Stipo Rotim 30, Ob. Jelić 15, Ljilja Zovko 20, Milena Krtalić 30, Berta Dujmović 20, N. N. 20, Antonija Pranjić 10, Marica Miloš 15.

Za župne potrebe – redovina (KM): Miroslav Šoljić 30, Danislav Pinjuh 100, Petar Šurkalović 50, Ob. Bore Blaževića 50, Stipo Rotim 30, Ob. Jelić 30, Ob. Jurkić 80, Ob. Anke Raič 100, N. N. 20, Ob. Zdravka Vojvodića 100.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 134 obitelji = 1.856 KM.

Za krov (KM): Berta Dujmović 10. Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1.305,00 KM.

Za ozvučenje (KM): Franjo Jurić 10. Ozvučenje je koštalo: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1.252,00 KM.

Svim darovateljima iskreno zahvaljujemo!

About the Author

Leave a Reply