NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Tina Grbavac-Grubišić 50, Dragica Jeličić 10, Josip i Nikša Janjoš 10, Ob. Ante Anića 50, Mara Čule 30.

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Tina Grbavac-Grubišić 50, Dragica Jeličić 10, Josip i Nikša Janjoš 10, Ob. Ante Anića 50, Mara Čule 30.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Vera Gabrić 20, Ob. Mikulić 20, Filomena i Mirko Bencun 10, Mara Marić 10, Zora Lovrić 20, Matija Mlinarević-Lončar 10, Marija Nikolić 10, N. N. 100.

Za župne potrebe – redovina (KM): Milka Matić 50, Ruža Miličević 50, Ob. Ante Anića 30, Ob. Mladena Perića 100.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 131 obitelji = 1.831 KM.

Za krov (KM): Ruža Bradarić 50. Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1.295,00 KM.

Za ozvučenje (KM): Marko Perić 10. Ozvučenje je koštalo: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1.242,00 KM.

About the Author

Leave a Reply