NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): N. N. 20, Krešimir Glamuzina 60, Željko Vučić 100, Ilija Marić 30, Sandra Zebić 20, D. Ž. 20.  …

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): N. N. 20, Krešimir Glamuzina 60, Željko Vučić 100, Ilija Marić 30, Sandra Zebić 20, D. Ž. 20. Ob. Nenada Gagre 100, Ob. Dusper 10, Zdenko Zovko 10, Zorka Bakula 20, N. R. 30, Marija Vidović 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): N. N. 100, Ivan Ikan Mikulić 10, Ob. Bracić 15, Ana Draguj 10, Milena Oborović 18, Ilija Marić 10, Zorka Bakula 20, N. N. 50, Marija Vidović 10.

Za župne potrebe – redovina (KM): Luka Bandić 200, Krešimir Glamuzina 60, Ivan Ikan Mikulić 40, Dalibor Marić i ob. 20, Ob. Nenada Gagre 50, Ilija Marić 30, Blagica Burić 20, Miro Azinović 50, Zorka Bakula 30.

Za Župni vjesnik (KM): Ilija Marić 10.

Za klimu (KM): Ob. Golemac 50.

Za čišćenje crkve (KM): 91 obitelji=1.262 KM.

Za krov (KM): Krešimir Glamuzina 10, Sanja Azinović 30, Ob. Zdravka Talića 20, Ob. Tonće Ćorića 10, N. N. 10, Ilija Marić 10, Blagica Burić 10, Zdenko Zovko 20, Marija Vidović 10. Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 425 KM.

Za ozvučenje (KM): N. N. 100, N. N. 10, Ob. Golemac 50, Ilija Marić 10, Ob. Gilja 15, N. R: 20, Marija Vidović 10. Ozvučenje je koštalo: 1827,60 KM. Skupljeno: 585 KM.

About the Author

Leave a Reply