NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Mladen Paponja 10, Stjepan Bakula 10, Milan Bago 10, Božana Mijatović 30, N. N. 30. Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Milenko Blažević 20, Ob. Arapović 10, Marica Celić 10. Za župne potrebe – redovina (KM): Nikol Jovanović 100, N. N. 50, Martin Čuljak 50, Ob. Šimunović 20, Mladenci Zlopaša-Klepac 100.

Za klimu

(KM): Ob. Gagro 20, Ljubica Dragoje 10.

Za čišćenje crkve

(KM): Cvija Pažin 10.

uskrsli.jpgZa Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Mladen Paponja 10, Stjepan Bakula 10, Milan Bago 10, Božana Mijatović 30, N. N. 30.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Milenko Blažević 20, Ob. Arapović 10, Marica Celić 10.

Za župne potrebe – redovina (KM): Nikol Jovanović 100, N. N. 50, Martin Čuljak 50, Ob. Šimunović 20, Mladenci Zlopaša-Klepac 100.

Za klimu (KM): Ob. Gagro 20, Ljubica Dragoje 10.

Za čišćenje crkve (KM): Cvija Pažin 10.

About the Author

Leave a Reply