NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ilija Ljolje 50, Marija Bošnjak 10, Dragica Jeličić 10, N. N. 10, Marija Vidović 20, Milan Bago 10, Stjepan Bakula 10,

uskrsli.jpgZa crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ilija Ljolje 50, Marija Bošnjak 10, Dragica Jeličić 10, N. N. 10, Marija Vidović 20, Milan Bago 10, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10.

Za Župni caritas – Kruh sv. Ante (KM): Marija Gadže 10, Anica Vladić 20, N. N. 20, Ob. Rogulja 30, Jelena i Vedran Škobić 50, Marica Miloš 10, Mara Arapović 10, Ob. Primorac 20, Romana Ćorić 10, Rajka Kolobara 10, Dražena Hulejuk 20, Dragan Pandža 10, Zora Majksner 10.

Za redovinu – župne potrebe (KM): Foto studio “B” 150, Damir Drmać 200, Ob. Zorić 30, Marko Čagalj 50, Dane Rotim 50, Davor Golemac 30.

Za klimu (KM): Milan Bago 10.

Za čišćenje crkve (KM): Anđa Žarić 10.

Za ozvučenje (KM): Nada Kordić 10.

About the Author

Leave a Reply