NAŠI DAROVATELJI

uskrsli.jpgZa Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Luca Jurić 40, Milan Bago 10, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, Berta Dujmović 10, Mirko Kovačević 30, Marijana Jovanović 70, Lucija Domljan 20, Lidija Puljić 100.

 

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Jela Pandža 15, Berta Dujmović 10, Rozika Kolobara 10, Vera Mandurić 20, Anelora Marinčić 30, Vesna Stipanović 10, Marica Miloš 15, Luca Jurić 20, Mario Martinović 10, N. N. 300, Marijana Jovanović 50, N. N. 10, Obitelj Primorac 10.

 

Za župne potrebe – redovina (KM): N. N. 195, Damir Mahić 100, Helena Boras 30, Marijana Jovanović 50.

 

Za Župni vjesnik (KM): Marijana Jovanović 30.

uskrsli.jpgZa Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Luca Jurić 40, Milan Bago 10, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, Berta Dujmović 10, Mirko Kovačević 30, Marijana Jovanović 70, Lucija Domljan 20, Lidija Puljić 100.

 

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Jela Pandža 15, Berta Dujmović 10, Rozika Kolobara 10, Vera Mandurić 20, Anelora Marinčić 30, Vesna Stipanović 10, Marica Miloš 15, Luca Jurić 20, Mario Martinović 10, N. N. 300, Marijana Jovanović 50, N. N. 10, Obitelj Primorac 10.

 

Za župne potrebe – redovina (KM): N. N. 195, Damir Mahić 100, Helena Boras 30, Marijana Jovanović 50.

 

Za Župni vjesnik (KM): Marijana Jovanović 30.

About the Author

Leave a Reply