NADBISKUP ETEROVIĆ O BISKUPSKOJ SINODI

biskupska_sinoda.jpgNavijestiteljska zadaća Gospodina obilježiti će i 13. redovito opće zasjedanje Biskupske sinode, koja će se otvoriti u nedjelju 7. listopada …

UVODNIK NADBISKUPA ETEROVIĆA O PREDSTOJEĆOJ BISKUPSKOJ SINODI

Biskupska sinoda o novoj evangelizaciji – Vrijeme poslanja

Vatikanski dnevnik l’Osservatore Romano objavio je danas (06.10.) uvodnik iz pera generalnog tajnika Biskupske sinode nadbiskupa Nikole Eterovića o predstojećoj Biskupskoj sinodi o novoj evangelizaciji. Prenosimo ga u cijelosti.

„Pođite po cijelom svijetu i navješćujte evanđelje svakom stvorenju“. Ovim riječima iz završnog dijela Markova evanđelja (16,15) započinje poslanje Crkve. Crkva postoji da bi evangelizirala, da bi uvijek i svugdje naviještala „radosnu vijest“ svim ljudima.

Zadaća ostaje ista, kao i sam Isus Krist i njegovo Evanđelje „jučer, danas i uvijeke“ (Hebrejima, 13,8) . Mijenjaju se oni kojima je namijenjena kao i društveni, kulturni, politički i vjerski uvjeti u kojima oni žive.

Navijestiteljska zadaća Gospodina obilježiti će i 13. redovito opće zasjedanje Biskupske sinode, koja će se otvoriti u nedjelju 7. listopada misom koju će predslaviti Sveti Otac na trgu Svetog Petra. Uostalom, upravo ova riječ Isusa Krista bila je nit vodilja drugom poglavlju Instrumentum laboris (radnom dokumentu) naslovljenom „Vrijeme za novu evangelizaciju“.

Kao što je poznato opće zasjedanje se održava do 28. listopada na temu „Nova evangelizacija za prenošenje kršćanske vjere“. Važno je zajedno uprisutniti dva vidika teme sinode. Oni naznačuju da je cilj nove evangelizacije prenošenje vjere. S druge strane , proces prenašanja vjere, koji danas u mnogim slučajevima nailazi na prepreke različitih oblika, odvija se u ozračju nove evangelizacije.

Priprava i odvijanje zajedanja biskupske sinode su dio složenog i zahtjevnog procesa, koji zahtijeva znatne aktivnosti i sudjelovanje mnogo osoba. U cjelini u tom procesu isprepliću se tri vidika: duhovna sastavnica, teološko pastoralno promišljanje i tehnička organizacijska priprema, ali iznad svega je molitva koja prati i prožima svaku sinodalnu aktivnost.

Ne zaboravimo da je kršćanin pozvan neprestano moliti (usp. 1 Solunjanima, 5, 17) slijedeći primjer Gospodina. Stoga još je razložnije da zasjedanje biskupa, predstavnika biskupa cijelog svijeta, okupljenih oko Rimskog biskupa, koji predsjeda Sinodom, ne bi se moglo odvijati nego u ozračju molitve. Molitva koja je pratila pripremne radove – i koja kao ikonu ima tek završeni pohod Benedikta XVI Loretu 4. listopada – imati će istaknuto mjesto tijekom odvijanja sinode. Nije slučajno da u kapeli pokraj dvorane, će biti izloženo Presveto Otajstvo, kako bi pružilo sudionicima zasjedanja, prije i poslije zasjedanja mogućnost razmatranja pred Učiteljem koji nastavlja slati svoje učenike na putovima svijeta naviještati Evanđelje „radosnu vijest“ i današnjem čovjeku.

Štoviše, stalna prisutnost molitve, kao i slušanje i razmatranje, zasigurno će doprinijeti povećanju kolegijalnog osjećaja među biskupima, kao i između njih i Rimskog biskupa, vođi biskupskog zbora. K tome, sudjelovanje na zasjedanju kvalificiranih predstavnika naroda Božjega ojačati će još više svezu između svih članova Katoličke crkve. Prisutnost bratskih delegata će dati značajan ekumenski vidik sinodalnom zajedanju. Zajedno sa njima ćemo moliti kako bi se ostvario što prije zaziv Gospodina Isusa:“ da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.“ (Ivan, 17,21).

Opsežno djelo evangelizacije i nove evangelizacije svijeta zahtijeva sudjelovanje svih Crkvi i crkvenih zajednica. Stoga je potrebno pratiti ovaj proces molitvom i svjedočanstvom kršćanskog života. Ujedinjene obnovljenim dinamizmom ispovijedanja, u zajedništvu sa Benediktom XVI, nasljednikom apostola Petra:“ Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga“ (Matej, 16,16). (kta/m.u.)

About the Author

Leave a Reply