MOLITVENE NAKANE – VELJAČA

RUKE
Opća
: Da pazimo na stvoreni svijet, koji smo primili kao besplatan dar, da se za njega brinemo i štitimo ga za buduće naraštaje.
Evangelizacijska: Da porastu prigode za dijalog i susret između kršćanske vjere i azijskih naroda.
Biskupska: Da, hodeći putem evanđelja, čuvamo duhovnu baštinu blaženoga Alojzija Stepinca, zalažući se za istinu Evanđelja i vjernost Katoličkoj Crkvi i u djelotvornoj ljubavi punoj Božjega milosrđa, prema svima potrebitima.

About the Author