MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA

molitva.jpgMolitve Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana 2011. godine pripremili su kršćani iz Jeruzalema…

molitva.jpgMolitve Svjetske molitvene osmine za jedinstvo kršćana 2011. godine pripremili su kršćani iz Jeruzalema, uzevši za temu Djela apostolska 2,42 „Bijahu postojani u nauku apostolskom, zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama". Ova je tema poziv na povratak počecima prve crkve u Jeruzalemu; poziv na nadahnuće i obnovu, vraćanje bitnostima vjere; poziv je na prisjećanje na vremena kad je crkva još bila jedna. Unutar ove teme predstavljaju nam se četiri elementa koji su bili obilježja rane kršćanske zajednice, no koji su također bitni za život kršćanske zajednice gdjegod bila. Kao prvo, apostoli su prenosili Riječ. Drugo, zajedništvo (koinonia) je bilo važno obilježje ranih vjernika kadgod su se sastajali. Treće obilježje rane Crkve bila je Euharistija („lomljenje kruha"), spomen Novog Saveza kojeg je Isus donio svojom mukom, smrću i uskrsnućem. Četvrti je vid postojana molitva. Ova su četiri elementa stupovi života crkve i njenog jedinstva.

Kršćanska zajednica u Svetoj zemlji želi istaknuti ova četiri temeljna elementa uzdižući molitve Bogu za jedinstvo i živost crkve širom svijeta. Kršćani Jeruzalema pozivaju svoje sestre i braću po svem svijetu da im se pridruže u molitvi dok se bore za pravednost, mir i napredak svih naroda svoje zemlje.

U temama osam dana može se razaznati jedan put vjere. Od svojih prvih početaka u gornjoj sobi, rana kršćanska zajednica kuša izlijevanje Duha Svetoga, koje ju osposobljava za rast u vjeri i jedinstvu, u molitvi i djelovanju, ne bi li uistinu postala zajednica Uskrsnuća, sjedinjena s Kristom u njegovoj pobjedi nad svime što nas dijeli međusobno i od njega. Crkva u Jeruzalemu tada postaje svjetionikom nade, predokus nebeskog Jeruzalema, pozvana da pomiri ne samo naše crkve već i sve narode. Ovim putom vodi Duh Sveti, koji prve kršćane privodi spoznanju istine o Isusu Kristu i koji ranu Crkvu ispunja znakovima i čudesima na udivljenje mnogih. Nastavljajući svoj put, kršćani Jeruzalema okupljaju se s pobožnošću slušati Riječ Božju razloženu u nauku apostolskom, zbližavajući se u zajedništvu slavljenjem svoje vjere u sakramentima i molitvi. Ispunjena snagom i nadom Uskrsnuća, zajednica slavi svoju sigurnu pobjedu nad grijehom i smrću tako da ima hrabrosti i viđenje da sama bude oruđem pomirenja, nadahnjujući i izazivajući sve ljude da nadvladaju podjele i nepravde koje ih tlače.

Tema svakog dana stoga nije izabrana samo da nas podsjeti na povijest rane Crkve, nego da nam u svijest dovede i iskustvo kršćana u Jeruzalemu danas te da nas sve pozove na promišljanje kako uklopiti to iskustvo u život naše mjesne kršćanske zajednice. Tijekom ovog osmodnevnog puta kršćani Jeruzalema pozivaju nas da naviještamo i svjedočimo da će nas to Jedinstvo – u najpunijem smislu vjernosti nauku apostola, zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama – osposobiti da zajedno prevladamo zlo, ne samo u Jeruzalemu, već i širom svijeta.

About the Author

Leave a Reply