Doba u godini kad se tradicionalno organizira Molitvena osmina za jedinstvo kršćana održava se od 18. do 25. siječnja. U našoj župnoj crkvi molimo krunicu na tu nakanu.