MOLITVENA OSMINA

MOLITVENA OSMINADoba u godini kad se tradicionalno organizira Molitvena osmina za jedinstvo kršćana održava se od 18. do 25. siječnja. U župnoj crkvi molimo krunicu na tu nakanu.

VIŠE O OVOJ TEMI:

http://www.zg-nadbiskupija.hr/UserDocsImages/stories/SLIKE/2016/1/MOLITVENA-OSMINA-ZA-JEDINSTVO-KR%C5%A0%C4%86ANA-2016.pdf

About the Author