MISIJSKI TJEDAN

misijski_kalendar.jpg

 Misijski tjedan, od 13. do 20. listopada, priprema za Misijsku nedjelju…

Već je javnosti poznato da Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela u Sarajevu i Zagrebu, u sklopu pobožnosti kroz misijski mjesec listopad, osobiti naglasak stavljaju na Misijski tjedan neposredne priprave na obilježavanje Svjetskog dana misija 20. listopada. U knjižici „Liturgija“, među ostalim materijalima, nalaze se i kratka razmišljanja naših misionara kroz cijeli tjedan od 12. do 20. listopada. Tekst koji može poslužiti kao najava Misijske nedjelje pripremio je nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela don Ivan Štironja. Tekst izdvajamo u cijelosti:

Misijska nedjelja. Sljedeće nedjelje, 20. listopada, Crkva obilježava Svjetski dan misija ili Misijsku nedjelju. Taj dan duhovne i materijalne potpore misijama ustanovio je papa Pio XI. 1926. godine odredivši da se taj Svjetski dan misija obilježava svake godine na predzadnju nedjelju u mjesecu listopadu. Današnjom nedjeljom započinjemo tjedan duhovne priprave za Misijsku nedjelju, kao što smo prvim listopadom započeli mjesec molitve na tu istu misijsku nakanu.

Sve župe širom Hrvatske, Bosne i Hercegovine, kao i širom svijeta, dobile su plakate kojima se poziva vjernike da osobito toga dana budu jedno srce i jedna duša, da se duhovnom i materijalnom potporom ujedine s potrebama svete Crkve u misijskoj zadaći koju nam je zadao Krist Gospodin.

Papina poruka. U povodu Svjetskog dana misija, Sveti Otac redovito šalje svoju pastirsku poruku. U ovoj Godini vjere, papa je Franjo to učinio na svetkovinu Duhova, 19. svibnja 2013. U središtu pozornosti Papine poruke nalazi se misao: Naviještanje evanđelja je trajna zadaća Crkve.

Cjelovita Papina poruka dostupna je u raznim katoličkim tiskovinama, na misijskim i drugim vjerskim portalima kao i među materijalima za Misijsku nedjelju koje pripremaju i šalju Nacionalne uprava PMD u RH i BiH. Bilo bi hvale vrijedno da se Papina poruka u toj prigodi, u cjelovitu ili djelomičnu obliku, nađe u župnim listićima i na portalima.

Misijski mjesec, tjedan i dan. Da bismo se što bolje pripravili za ostvarenje te velike i ozbiljne zadaće naviještanja evanđelja, Crkva već od davnina cijeli mjesec listopad posvećuje misijama. Listopadskim pobožnostima želi se dati duhovni doprinos širenju Radosne vijesti spasenja. I ovi materijali žele pomoći u pripravi na Misijski mjesec, Misijski tjedan i Misijsku nedjelju.

Ove su godine kratke propovijedi i molitve vjernika za Misijski tjedan pripremili naši misionari. Prigoda je to da se u molitvi i razmišljanju ujedinimo s našim misionarima i misionarkama, te se tako uz Misijsku nedjelju u Godini vjere što bolje pripremimo za naviještanje Evanđelja.

Svoju propovijed za Svjetski dan misija ove je godine  pripremio dugogodišnji misionar u Tanzaniji don Nikola Sarić, svećenik Splitsko-makarske nadbiskupije. Ta se propovijed, zajedno s Molitvom vjernika, stavlja na raspolaganje svim propovjednicima kao pomoć u pripremi homilije za taj Svjetski dan misija. To je prigoda da upravo preko propovijedi taj dugogodišnji hrvatski misionar dođe među nas i kaže nam koju riječ o svomu iskustvu naviještanja evanđelja u misijskim krajevima.

Materijalna potpora misijama. Sukladno Statutima Papinskih misijskih djela (PMD) i odredbama naših biskupa, prikupljena se milostinja toga dana cjelovito predaje Biskupskim ordinarijatima odakle se preko Nacionalnih uprava PMD prosljeđuje Generalnom tajništvu PMD u Rim. Odatle se prikupljena sredstva raspoređuju i šalju u misijske krajeve svijeta prema pristiglim zamolbama i predstavljenim projektima.

Ne treba napominjati da nitko od župnika, pa ni biskupa, nema pravo preusmjeravati prikupljena sredstva, bilo djelomično bilo cjelovito, u bilo koju drugu svrhu, pa taman to bilo za misijske potrebe naših misionara. Time bi se učinila zloporaba nakane koju je dala Crkva.

Nedjelja, 13. listopad 2013. – 28. nedjelja kroz godinu

Kratka duhovna misao. Svetopisamski nas tekstovi 28. nedjelje kroz godinu upućuju na misijsku odgovornost o kojoj razmišljamo sljedeće Misijske nedjelje. Bog se sa svojim bogatstvom ne da ograničiti na jedan narod. Njegovo djelovanje je univerzalno, za sve naraštaje i za sve narode. Mi koji smo krštenjem očišćeni od svoje gube (2Kr 5,14) – od istočnoga grijeha, koji smo osjetili blagodati kršćanstva, dužni smo to blago vjere životom svjedočiti i dijeliti s drugima.

Kristov bi učenik trebao biti spreman zlopatiti se do okova za svoju vjeru. Bože sačuvaj da se zastidi svoga Učitelja s kojim je zajedno suukopan i suuskrsnuo jer ako ga zaniječemo i on će zanijekati nas (2. Tim 2, 12).

Dar krštenja, dar novoga života drži nas u trajnoj vezi s izvorima, s krstionicom i crkvom, gdje smo doživjeli očišćenje i preporod u vjeri. Tu u hramu, svake nedjelje Bogu dajemo slavu i hvalu kao istinski sinovi i kćeri, tu se hranimo Božjom riječju i svetim Tijelom.

Svoju zahvalnost za to neizmjerno blago, iz kojeg izvire blagoslov, očitujemo ponajprije svjedočenjem vjere. I Misijska je nedjelja prigoda da duhovnom i materijalnom potporom ponajprije Bogu zahvalimo za dar vjere te taj isti dar radosno podijelimo s drugima. Veliki je to privilegij, ozbiljna zadaća svakoga kršćanina, ne samo u ovoj Godini vjere nego je to trajna životna obveza.


Ponedjeljak, 14. listopad 2013. – Razmišljanje i Molitva vjernika uz Misijski tjedan

Piše don Benard Marijanović

Jona – znak Ninivljanima, Isus – trajni znak za sve naraštaje

Sjedim u zadnjoj klupi male kapelice u biskupovoj kući, u dvorištu katedralne župe Burka, biskupija Arusha, Tanzanija. Nekoliko časnih sestara i svećenika mole zajedno večernju molitvu časoslova. Gledam i čitam časoslov na kiswahili jeziku, tek pokoju riječ razumijem.

Biskupija ove godine slavi 50 godina svoga postojanja. I prije je, razumije se, ovdje bilo kršćana. Misionari su već odavna misionarili u ovim krajevima Tanzanije.

Poslije časoslova slijedi krunica. „Oče naš“ sam naučio, ali „Zdravo Mariju“ još gledam iz molitvenika. „Slava Ocu“ tek prepoznajem.

Preda mnom je otvoren Novi zavjet. Gledam evanđelje koje se čita u ponedjeljak, 14. listopada, Lk 11, 29-32. Židovi već po tko zna koji put traže znak od Isusa, a on ih upućuje na Jonu proroka i znak Ninivljanima. Drugačiji im se znak neće dati doli znak Sina Čovječjega, njega samoga i njegova Pashalnog misterija. Hoće li ga prepoznati? Hoće li to biti dovoljno…

Dok kao jedini bijelac u kapelici slušam naizmjenično pjevanje i moljenje mojih crnih sestara i braće, kroz glavu mi prolaze misli o tolikim misionarima, ponajprije bijelcima iz Europe i Amerike, ali i drugima kojih i danas ima iz različitih krajeva svijeta, koji su u svoje vrijeme i na svoj način sijali kršćansko sjeme i po ovom dijelu Afrike. Pokušavam razabrati kakav su to oni znak nosili i pokazivali tim ljudima čiji potomci u nekom koljenu danas mole u ovoj kapelici, ovdje u Arushi.

Slušajući i sudjelujući u ovoj zajedničkoj molitvi, stalno mi je prisutna misao na Isusovu brigu za svoju Crkvu, kako u Tanzaniji, tako i na svim drugim krajevima svijeta. Uz dužno i istinsko poštovanje misionarima koji su svoje živote, ili dio života, ugradili u kršćanstvo u Africi, valja primijetiti i priznati, gledajući u zrele plodove kršćanskog navještaja koji su opipljivi, da je sam Krist osobno trajno na djelu kao znak za sve naraštaje ljudi u svim krajevima svijeta.

Prije završne molitve izašao sam iz kapelice u dvorište a onda kroz glavni ulaz na ulicu koja je već bila u mraku, osvijetljena tek automobilskim svjetlima u prolazu. U blizini je starica pekla i prodavala kukuruze. Uzeo sam dva, jedan meni za večeru a drugi za čuvara na dvorišnim vratima. Da je starica kršćanka, dalo se iščitati i iz njezina staračkog osmjeha dok mi je pružala kukuruze, oslovljavajući me s „Baba“, u prijevodu „Oče“.

Molitva vjernika

Na početku ovog tjedna priprave za Misijsku nedjelju, u duhu vjere i zajedništva, uputimo Bogu svoje molitve vapijući:

Gospodine, usliši nas.

 

1. Da tvoja Crkva bude prepoznatljivi i jasni znak tvoje prisutnosti u svijetu, molimo te.

2. Da Papa, biskupi, svećenici, redovnici, redovnice i svi kršćani, budu istinsko svjetlo svima onima koji traže Boga, molimo te.
3. Da mjesne Crkve u kršćanskim krajevima ne zatvaraju oči pred potrebama svoje braće i sestara koji još nisu čuli za Kristovu Radosnu vijest spasenja, molimo te.
4. Da narodi svijeta prepoznaju tvoju ljubav u znaku križa te se otvore bogatstvu tvoga Evanđelja, molimo te.
5. Da Misijska nedjelja na koju se pripremamo bude svim kršćanima istinski znak i poziv na aktivno sudjelovanje u djelu evangelizacije svijeta, molimo te.

 

Nebeski Oče, podari svim narodima milost i moć da ti prepoznaju glas i lice u braći i sestrama koji trpe i pate, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

About the Author

Leave a Reply