MISE PO GROBLJIMA

SVI SVETI
Ovdje donosimo raspored svetih misa za pokojne koje će se slaviti po grobljima:

svi_sveti.jpg
 • Smrčenjaci – 10 sati.
 • Masline – 11 sati.
 • Djevojačko groblje – sv. Ante – 12 sati.
 • Orlac – 16 sati.
  Sv. Mise u našoj župnoj crkvi su u: 7, 9, 11 i 18 sati.

DUŠNI dan

dusni_dan_-_spomen_vjernih_mrtvih.jpg
 • Kolenje – Ilići – 10 sati.
 • Šoinovac – 11 sati.
 • Gorica – Cim – 12 sati.
 • Sutina – 15 sati.
 • Raštani – 16 sati.
  Svete mise u našoj župnoj crkvi su u: 7, 8 i 18 sati.

MISE PO GROBLJIMA ZA SVE SVETE I DUŠNI DAN U

ŽUPAMA JABLANICA I DREŽNICA

SUBOTA, 24. 10. 2020.

JAVORIK – 11 sati

NEDJELJA, 25. 10. 2020.

VRDE (groblje) – 12 sati
PERUTAC – 14 sati

SUBOTA 31. 10. 2020.

GORNJA DREŽNICA (Raičevo groblje) – 11 sati
GORNJA DREŽNICA (Šarića groblje) – 12 sati

NEDJELJA, 1. 11. 2020. – SVI SVETI
GLOGOŠNICA – 9 sati
RADEŠINE (groblje) – 11 sati
JABLANICA – JARIŠTE – 13 sati
DONJA DREŽNICA – župna crkva, patron župe, sv. misa
u 11 sati i molitva na Raičevu groblju pored crkve.

PONEDJELJAK, 2. 11. 2020. – DUŠNI DAN

ĆOPI – 10 sati
KREMENAC – 11 sati
GORNJA GRABOVICA – 12 sati
DONJA GRABOVICA – 13 sati

About the Author