+MILOVAN LAZOVIĆ

U petak, 27. 11. 2020., preminuo je Milovan Lazović. Milovan se rodio u Mostaru, 1. 3. 1951. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Masline, 29. 11. 2020.
Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author