+MILJENKO CVITANOVIĆ

U utorak, 28. 1. 2020., preminuo je Miljenko Cvitanović. Miljenko se rodio u Mostaru, 2. 2. 1938. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Masline, 29. 1. 2020.
Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author