+MILA SLIŠKOVIĆ

U četvrtak, 9. 2. 2017., preminula je Mila Slišković. Mila se rodila u Mokrom-Široki Brijeg, 20. 10. 1921. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 11. 2. 2017.

About the Author