MEKSIČKI BISKUPI O ABORTUSU

carlos_aguiar.jpgMeksički biskupi su kritizirali odluku Vrhovnoga suda o ustavnosti zakona o nekažnjavanju pobačaja u prva tri tjedna trudnoće, koji je na snazi u saveznome okrugu glavnoga grada Meksika. Biskupi u priopćenju tvrde da usvajanje jednoga zakona nikada neće biti moralno ako taj zakon krši drugi, tim više ako se odnosi na ljudski život. Biskup Carlos Aguiar u ime svih meksičkih biskupa podsjeća kako brojni ustavni zakoni proglašavaju pravo na život i upozorava da jedno pravo ne može biti proglašeno na štetu drugog prava, pogotovo ako je u pitanju ljudski život: besplatni dar koji treba vrjednovati, njegovati i uvijek štititi, od začeća do prirodne smrti.
Biskupi pozivaju sve meksičke građane da se zajedno bore za zaštitu ljudskoga embrija, jer je pravo na život svakoga ljudskoga bića sastavni čimbenik civilnoga suživota i zakonodavstva. Država i njezini građani – tvrde biskupi – osjećaju potrebu pravne države, kadre štititi sve građane željne kulture života koja omogućuje da država postane pozitivno mjesto za civilni suživot, iz kojeg nitko, pa ni onaj tko nema glasa, neće biti isključen, dapače, – primjećuju biskupi – valja se zauzimati kako bi se jamčilo osnovno pravo, pravo na život. Meksički ustav – podsjećaju biskupi – odbacuje ropstvo i svaku vrstu diskriminacije a to znači, da ni jedna osoba ne može biti lišena ni jednoga prava, pogotovo ako je u pitanju pravo na život. U međuvremenu se očekuju druge reakcije, među inim predsjednika države Felipea Calderona koji se uvijek suprotstavljao odluci Saveznoga okruga glavnoga grada, najavljujući sudski i ustavni priziv. (kta/rv)

carlos_aguiar.jpgMeksički biskupi su kritizirali odluku Vrhovnoga suda o ustavnosti zakona o nekažnjavanju pobačaja u prva tri tjedna trudnoće, koji je na snazi u saveznome okrugu glavnoga grada Meksika. Biskupi u priopćenju tvrde da usvajanje jednoga zakona nikada neće biti moralno ako taj zakon krši drugi, tim više ako se odnosi na ljudski život. Biskup Carlos Aguiar u ime svih meksičkih biskupa podsjeća kako brojni ustavni zakoni proglašavaju pravo na život i upozorava da jedno pravo ne može biti proglašeno na štetu drugog prava, pogotovo ako je u pitanju ljudski život: besplatni dar koji treba vrjednovati, njegovati i uvijek štititi, od začeća do prirodne smrti.
Biskupi pozivaju sve meksičke građane da se zajedno bore za zaštitu ljudskoga embrija, jer je pravo na život svakoga ljudskoga bića sastavni čimbenik civilnoga suživota i zakonodavstva. Država i njezini građani – tvrde biskupi – osjećaju potrebu pravne države, kadre štititi sve građane željne kulture života koja omogućuje da država postane pozitivno mjesto za civilni suživot, iz kojeg nitko, pa ni onaj tko nema glasa, neće biti isključen, dapače, – primjećuju biskupi – valja se zauzimati kako bi se jamčilo osnovno pravo, pravo na život. Meksički ustav – podsjećaju biskupi – odbacuje ropstvo i svaku vrstu diskriminacije a to znači, da ni jedna osoba ne može biti lišena ni jednoga prava, pogotovo ako je u pitanju pravo na život. U međuvremenu se očekuju druge reakcije, među inim predsjednika države Felipea Calderona koji se uvijek suprotstavljao odluci Saveznoga okruga glavnoga grada, najavljujući sudski i ustavni priziv. (kta/rv)
About the Author

Leave a Reply