MEDIJI U SLUŽBI RIJEČI

dan_medijaa.jpgKatolička Crkva u BiH u nedjelju 26. rujna obilježava 44. svjetski dan sredstava društvenog priopćivanja…

dan_medijaa.jpgKatolička Crkva u BiH u nedjelju 26. rujna obilježava 44. svjetski dan sredstava društvenog priopćivanja ili skraćeno Svjetski dan medija. Svjetski dan medija ustanovljen po želji Drugog vatikanskog sabora. Saborski dekret o sredstvima društvenog priopćivanja Inter mirifica određuje da svaka biskupija, godišnje slavi dan u kojem će se vjernici podučiti o njihovoj zadaći kad su u pitanju mediji. Uvijek su za ovaj dan pozivani da mole za uspjeh medija, djelatno se uključe u pastoralno djelovanju Crkve kroz medije te novčano podrže crkvene projekte na tom planu (usp. IM, 18).

Prvi Svjetski dan sredstva društvenog priopćivanja obiježen je 6. svibnja 1967. godine i od tada je postao redoviti godišnji pastorlani događaj na razini opće Crkve. Za taj dan Sv. Otac objavi svoju učiteljsku poruku za tu godinu. U većini slučajeva teme papinih poruka su određene aktualnim zbivanjima u Crkvi i društvu. Objavljivanje ovih poruka je redovito na spomendan sv. Franje Saleškog (24 siječnja) zaštitnika katoličkih novinara, dok se samo slavljenje Dana događa na drugi datum, zavisno od pojedinih biskupskih konferencija ili biskupija. U većini zemalja to je 7. uskrsna nedjelja koja pada između Uzašašća i Duhova. Biskupi BiH odredili su da se Svjetski dan medija u BiH obilježava na zadnju nedjelju u rujnu kada postoji veća mogućnost da se ovaj dan dolično obilježi. Naime na sedmu uskrsnu nedjelju koja obično pada u svibnju kada su po našim župama prve pričesti, krizme, blagoslovi polja ili neke druge obljetnice obično je obilježavanje Svjetskog dana medija ostajalo u drugom planu.

Zahvaljujući ovim porukama, Papa ima prigodu svake godine naglasiti bit odgovarajuće i učinkovite komunikacije o krucijalnim pitanjima, kao što su mladi, obitelj, stari, mir i pravda, ljudske slobode, evangelizacija, pomirenje i druge teme. U svojoj sveukupnosti mogu se uzeti kao temelj za produbljenu analizu doprinosa Crkve problematici komuniciranja u društva i u samoj Crkvi. U svojim temeljnim postavkama ove poruke često pokazuju optimizam s obzirom na moć sredstva društvenog priopćivanja, ali isto tako svaki put ukazuju i na moguće opasnosti.

Svećenička služba i mediji

Za ovogodišnji 44. svjetski dan sredstava društvenog priopćivanja Sv. Oca Benedikt XVI., nastavljajući tradiciju svojih prethodnika, uputio je svoju poruku pod naslovom ‘’Svećenik i pastoral u digitalnom svijetu: novi mediji u službi Riječi”. Razlog odabira ove teme objašnjava sam Sv. Otac, kako se ova teme ‘’zgodno uklapa u crkvenu proslavu Svećeničke godine” koja je zaključena na svetkovinu Presvetog Srca Isusova 11. lipnja 2010.

Na početku svoje poruke Benedikt XVI. naglašava da je ‘’prvi svećenikov zadatak naviještati Krista, utjelovljenu Božju riječ i priopćavati drugima mnogoliku Božju milost koja posredstvom sakramenata donosi spasenje”. Crkva se je od svojih početaka uvijek služila medijima određenog povijesnog razdoblja u svom poslanju. Stoga Crkva i u današnje vrijeme u medijima, zbog njihova nezaustavljivog širenja kao i njihova znatnog društvenog utjecaja, vidi važne i korisne čimbenike za plodonosno vršenje svećeničke službe, ističe sv. Otac.

Nadalje Sv. Otac upozorava na realnost s obzirom na razvoj medija i njihov utjecaj na današnjeg čovjeka i društvo. Pod tim vidom Benedikt XVI. piše: ‘’Razvoj novih tehnologija i digitalni svijet u cjelini predstavljaju veliko bogatstvo za čitavo čovječanstvo i za čovjeka pojedinca a može djelovati i kao poticaj na susret i dijalog. No njihov razvoj jednako tako pruža veliku priliku vjernicima. Ništa se ne može i ne smije ispriječiti na putu onome koji se, u ime Krista uskrsloga, trudi biti uvijek bližnji drugom čovjeku.”

Uz pomoć suvremenih sredstava komunikacije koja pružaju uvijek nove i, s pastoralnoga gledišta, bezgranične mogućnosti, svećenik će moći upoznati ljude sa životom Crkve i pomoći našim suvremenicima otkriti Kristovo lice. Kako bi ostvarili svoju prvotnu zadaću svećenici su pozvani u ‘’naviještanju evanđelje koristiti se ne samo tradicionalnim, već i novim audio-vizualnim sredstvima (fotografija, video, animacije, blog, web stranice), koja mogu otvoriti nove, šire vidike za uspostavu dijaloga s drugima i biti korisna sredstva također za evangelizaciju i katehezu. Tako će, zahvaljujući novim komunikacijskim medijima, Gospodin moći koračati ulicama naših gradova i zastati pred pragom domova i naših srca te još jednom reći: "Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom" (Otk 3,20), piše nadalje Benedikt XVI. u svojoj ovogodišnjoj poruci za Svjetski dan medija.

Međutim, Benedikt XVI. držeći se tradicije crkvenih dokumenata o medijima koji u njima prvenstveno gledaju ‘’divne Božje darove” i ‘’znakove vremena”, ali također upozoravaju i na moguće negativne posljedice koje mogu proizaći iz njih ako se mediji ne koristi razborito. Pod tim vidom Papa upozorava da ‘’širenje multimedijskih komunikacija i raznolikost ‘izbornika opcija’ iste te komunikacije mogu za sobom povlačiti opasnost da pomislimo kako je dovoljno jednostavno biti prisutan na webu i pogrešno ga smatrati isključivo prostorom koji je potrebno ispuniti. Od prezbitera se, naprotiv, s pravom traži sposobnost da bude prisutan u digitalnom svijetu u stalnoj vjernosti evanđeoskoj poruci, kako bi izvršio svoju ulogu voditelja zajednica koje se danas sve češće izražavaju mnogim "glasovima" koje pruža digitalni svijet. Ne smije se, međutim, zaboraviti kako plodnost svećeničke službe izvire prije svega iz osobnoga susreta s Kristom, čiju se riječ osluškuje u molitvi, kojega se naviješta i svjedoči vlastitim životom, upoznaje, ljubi i slavi u sakramentima, navlastito u sakramentu Presvete euharistije i pomirenja”, ističe sv. Otac.

Na koncu svoje poruke Sv. Otac Benedikt XVI. zazivajući na svećenike Božji blagoslov poziva pozva ih da se mudro okoristite jedinstvenim mogućnostima što ih pružaju suvremene komunikacije. ‘’Neka vas Gospodin učini oduševljenim navjestiteljima Radosne vijesti također u novom prostoru što ga nude sadašnja sredstva komunikacije.

S tim željama, zazivam na vas zaštitu Majke Božje i svetoga arškog župnika i svakome od vas od srca podjeljujem apostolski blagoslov”, zaključuje svoju poruku Benedikt XVI za ovogodišnji 44. svjetski dan masmedija.

About the Author

Leave a Reply