+MARTIN DŽIDIĆ

U subotu, 12. 12. 2020., preminuo je Martin Džidić. Martin se rodio u Gorancima, 10. 11. 1955. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Gorancima, 14. 12. 2020.

Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!

About the Author