Crkveni brak sklopili su Mario Marić, sin Marinka i Branke r. Krtalić i Sanda Bekavac, kći Milenka i Slavice r. Petrović. Vjenčanje je bilo u našoj župi, 17. 10. 2015. Mladencima čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova u zajedničkom životu!