MAJKA BOŽJA BISTRIČKA

majka_bozja_bistricka.jpgMarija Bistrica je najveće marijansko svetište u Hrvatskoj. Čudotvorni kip Crne Bogorodice dovodi u Mariju Bistricu već više od tri stoljeća rijeke hodočasnika iz Domovine i svijeta. Zbog svog vjerskog i nacionalnog značaja Marija Bistrica je od strane Hrvatske biskupske konferencije proglašena hrvatskim nacionalnim svetištem: Majka Božja Bistrička. Tu je 1984. održan i Nacionalni euharistijski kongres kojim je završila desetogodišnja proslava 1300 godina kršćanstva u Hrvata. Pored crkve – bazilike sa čudotvornim kipom Majke Božje Bistričke nalazi se brežuljak "kalvarija" sa postajama križnog puta koja je svaka za sebe vrijedno umjetničko djelo poznatih hrvatskih kipara. Najsvečaniji dan u povijesti Marije Bistrice je 3. listopad 1998. godine kada je papa Ivan Pavao II. posjetio Mariju Bistricu i proglasio blaženim pokojnog zagrebačkog nadbiskupa i bistričkog hodočasnika kardinala Alojzija Stepinca. Majka Božja Bistrička slavi se 13. srpnja.

majka_bozja_bistricka.jpgMarija Bistrica je najveće marijansko svetište u Hrvatskoj. Čudotvorni kip Crne Bogorodice dovodi u Mariju Bistricu već više od tri stoljeća rijeke hodočasnika iz Domovine i svijeta. Zbog svog vjerskog i nacionalnog značaja Marija Bistrica je od strane Hrvatske biskupske konferencije proglašena hrvatskim nacionalnim svetištem: Majka Božja Bistrička. Tu je 1984. održan i Nacionalni euharistijski kongres kojim je završila desetogodišnja proslava 1300 godina kršćanstva u Hrvata. Pored crkve – bazilike sa čudotvornim kipom Majke Božje Bistričke nalazi se brežuljak "kalvarija" sa postajama križnog puta koja je svaka za sebe vrijedno umjetničko djelo poznatih hrvatskih kipara. Najsvečaniji dan u povijesti Marije Bistrice je 3. listopad 1998. godine kada je papa Ivan Pavao II. posjetio Mariju Bistricu i proglasio blaženim pokojnog zagrebačkog nadbiskupa i bistričkog hodočasnika kardinala Alojzija Stepinca. Majka Božja Bistrička slavi se 13. srpnja.

About the Author

Leave a Reply