MAGISTRIRAO DON MLADEN ŠUTALO

svecenik.jpgSvećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije, don Mladen Šutalo, župni vikar u župi sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru, magistrirao je na Teološkom fakultetu u Innsbrucku u Austriji na Ivandan ove godine.

KIUM, 2010-06-28

     Svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije, don Mladen Šutalo, župni vikar u župi sv. Ivana apostola i evanđelista u Mostaru, magistrirao je na Teološkom fakultetu u Innsbrucku u Austriji na Ivandan ove godine. Pisani ispit imao je 23., a usmeni rigorosum 24. lipnja. Tema magistarske radnje: „Svećenički red kao preduvjet za odrješenje" (Priesterweihe als Voraussetzung für die Lossprechung) pod dogmatskim vidom. 
     Radnja od osamdeset stranica, osim uvoda i zaključka, raščlanjena je u tri dijela. Prvi dio: Čovjek (str. 8-22) kao „središte i kruna stvaranja"; u odnosu na Boga, na bližnje i na sebe; kao "izgubljeni sin" prije i poslije bijega, i u susretu s milosrdnim Ocem. 
     U drugom dijelu obrađuje se Grijeh (str. 27-52); pojam grijeha u socijalnom, teološkom i eshatološkom smislu; grijeh kao neposluh, nered, izbjegavanje ljubavi i otklanjanje Boga, bližnjega i sebe samoga, i grijeh kao prijestup Božjega zakona.       

     U trećem dijelu govor je o tome kako čovjek može ponovno postići spasenje (str. 53-75). Riječ je  o Crkvi koja ima vlast otpuštati grijehe, o smislu svećeništva u biblijskom, sociološkom, teološkom pogledu; o sakramentu kao pretpostavci za službu, o prenošenju vlasti, povezivanju sakramentalnoga ređenja i crkvenoga poslanja. Bez ređenja nema odrješenja.       

     Činjenica je da se čovjek nalazi u stanju grijeha, da je kadar udaljiti se od Boga, posve se odvojiti. To odjeljenje od Boga jest stanje grijeha, nespasenje. Čovjek u svojoj slobodi može izabrati put koji ne vodi punini, savršenstvu. Bog nas je stvorio bez nas, ali nas ne će spasiti bez nas (sv. Augustin). On ne želi smrt grješnika, daruje nam oproštenje, ali traži našu raspoloživost duha.   

Don Mladen je rođen od oca Ilije i majke Anice r. Raguž, 28. lipnja 1973. u Stocu. Ima još dva brata i sestru. U osnovnu je školu išao na Cerovicu i u Hutovo (1980.-1988). Kao sjemeništarac župe Hrasno polazio je gimnaziju u Zagrebu, Dubrovniku i Splitu (1988.-1992.). Maturirao u Splitu. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Bolu, Zagrebu i Sarajevu. Diplomirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, 1997. Zaredio ga je za svećenika biskup Ratko Perić 29. lipnja 1998. u katedrali u Mostaru. Služio je kao kapelan na Domanovićima i u župi Sv. Mateja u Mostaru. Biskup ga je poslao na postdiplomski studij u Innsbruck, gdje je odslušao predavanja, položio ispite i upisao magistarski rad kod isusovca prof. dr. Lothara Liesa, koji je preminuo (2008.), pa je tezu preuzeo prof. dr. Jozef Niewiadomski. Unatoč poslovima koje obavlja u najvećoj mostarskoj župi kao kapelan i biskupijski povjerenik za mlade, uspješno je postdiplomsko djelo priveo kraju.

About the Author

Leave a Reply