+LUCA BOŠNJAK

U subotu, 2. 1. 2021., preminula je Luca Bošnjak. Luca se rodila u Sretnicama-Kruševo, 13. 3. 1929. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 4. 1. 2021.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!

About the Author