+LJILJANA RADETZKY i +UBAVKA ĆUK

U petak, 18. 12. 2020., preminuli su:

  • Ljiljana Radetzky. Ljiljana se rodila u Nišu, 28. 2. 1934. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na na groblju Sutina, 21. 12. 2020.
  • Ubavka Ćuk. Ubavka se rodila u Sarajevu, 13. 9. 1946. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 21. 12. 2020.
  • Pokoj vječni daruj im, Gospodine!
About the Author