LJETNI ODMORI

ljetni_odmor.jpgIako je u tijeku velika ekonomska kriza koja je uzrokovana pohlepom bogatih svjetskih centara političke i ekonomske moći koji svojim bogastvom i investicijama dirigiraju životom cijele zemaljske kugle, nadamo se da će dobar dio naših vjernika prosvesti barem dio ljetnog odmora na našem Jadranu. Svima vama koji putujete na ljetna odredišta pripominjemo da skoro svako mjesto na moru ima svoju crkvu i da se u njoj slave nedjeljne sv. Mise. Stoga, svima vama pripominjemo i preporučujemo da posjetite mjesne crkve gdje budete odmarali i da ne propustite nedjeljne sv. Mise. Prava kršćanska obitelj i na moru neće propustiti zajedničku obiteljsku molitvu. Nemojmo zapostaviti duhovne potreba na račun tjelesnog odmora. Naša duša se odmara i hrani našom vjerničkom redovitošću, slavljenjem sv. Mise i molitvom. I onima koji na more putuju samo krajem tjedna, subotom i nedjeljom, neka ne zapostave nedjeljnu sv. Misu koja je izvor i vrhunac cijelog kršćanskog života.

ljetni_odmor.jpgIako je u tijeku velika ekonomska kriza koja je uzrokovana pohlepom bogatih svjetskih centara političke i ekonomske moći koji svojim bogastvom i investicijama dirigiraju životom cijele zemaljske kugle, nadamo se da će dobar dio naših vjernika prosvesti barem dio ljetnog odmora na našem Jadranu. Svima vama koji putujete na ljetna odredišta pripominjemo da skoro svako mjesto na moru ima svoju crkvu i da se u njoj slave nedjeljne sv. Mise. Stoga, svima vama pripominjemo i preporučujemo da posjetite mjesne crkve gdje budete odmarali i da ne propustite nedjeljne sv. Mise. Prava kršćanska obitelj i na moru neće propustiti zajedničku obiteljsku molitvu. Nemojmo zapostaviti duhovne potreba na račun tjelesnog odmora. Naša duša se odmara i hrani našom vjerničkom redovitošću, slavljenjem sv. Mise i molitvom. I onima koji na more putuju samo krajem tjedna, subotom i nedjeljom, neka ne zapostave nedjeljnu sv. Misu koja je izvor i vrhunac cijelog kršćanskog života.

About the Author

Leave a Reply