Patron župe

Zaštitnik naše župe je sv. Ivan Apostol i Evanđelista. Patron župe slavimo 27. prosinca. Na taj dan slavimo sv. mise u 7, 9, 11 i 18 sati. Posebno svečana misa je u 11 sati, na kojoj se službeno proslavi patron župe.

Na patron župe, 27. prosinca 1994. biskup Ratko Perić predvodio je svečanu sv. misu u 11 sati, u kapelici sv. Ivana u Splitskoj ulici, uz koncelebraciju župnika don Ivana, njegova kapelana don Gordana Božića, te svećenika don Josipa  Blaževića, don Ivice Borasa, don Ivana Zovke i don Dragana Filipovića. Biskup Ratko drugi put je predvodio svečano patronsko misno slavlje, 27. prosinca 2005. godine, uz koncelebraciju župnika don Kreše Puljića i još 11 svećenika.

Po dolasku na župu novoga župnika don Kreše Puljića, 17. listopada 1999. godine, na misama proslave patrona župe propovijedaju svećenici kojima je naš zaštitnik imenjak. Tako je 1999. misno slavlje predvodio i propovijedao don Ivan Perić, župni vikar u mostarskoj katedrali; 2000. jubilarne godine don Ivo Šutalo, župnik župe sv. Marka u Cimu; 2001. godine  mons. Ivan Vukšić, prvi i bivši župnik ove župe; 2002. godine don Ivan Kordić, župnik iz župe Dračevo; 2003. godine don Ivan Turudić, , duhovni pomoćnik u župi Potoci; 2004. godine don Ivan Kovač, duhovni pomoćnik u župi sv. Mateja, Rudnik-Orlac; 2006. godine don Ivan Bebek, duhovni pomoćnik u mostarskoj katedrali. U 2007. godini svečano misno slavlje predvodio je mons. Luka Pavlović, katedralni župnik.

U 2008. godini na početku vjeronauka i u drugim prigodama našeg zajedništva molit ćemo molitvu sv. Ivanu Apostolu i Evanđelistu, da nas kod Boga zagovara i štiti našu cijelu župu.

Poslije svečane svete mise ide se za trpezu na koju župnik redovito poziva sve prisutne svećenike, časne sestre i suradnike. Za vrijeme ručka poslužuju župni animatori koji na kraju svega sami sebe posluže.

Početkom 2008. godine doći će nam veliki drveni kip sv. Ivana kojega smo naručili u Južnom Tirolu (Gröden) kojeg ćemo blagosloviti na njegovu i našu svetkovinu, 27. prosinca.