KVATRE

Jesenske kvatre slave se u srijedu, petak i subotu. Nakana posta i molitve jest kršćanski odgoj mladeži te molitva za svećenička i redovnička zvanja.

About the Author