KRSTIONICA ZA ŽUPU SV. MATEJA

rudnik_-_orlac.jpgSvaka crkva, pogotovo danas, je veliki dar jednoj župi i narodu. Ukoliko se može biti dionik toga velebnoga djela – velika je čast.

rudnik_-_orlac.jpgSvaka crkva, pogotovo danas, je veliki dar jednoj župi i narodu. Ukoliko se može biti dionik toga velebnoga djela – velika je čast. Mi dobro znamo da će biti nemoguće izgraditi i našu buduću crkvu vlastitim sredstvima. Logično je da očekujemo novčanu pomoć "sa strane". Stoga, ukoliko ima netko tko se želi svojim novčanim prilogom ugraditi u krstionicu kao dar ove župe za župu sv. Mateja, može to učiniti u našem župom uredu. Hvala!

About the Author

Leave a Reply